پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۰۷:۲۸:۳۱        27       فاروج , مهم ,

اولين نشست هم انديشي كميته تاييدصلاحيت پروژه مهرفاروج برگزارگرديد

اولين نشست هم انديشي كميته تاييدصلاحيت پروژه مهرفاروج بامحوريت تاييدصلاحيت نيروي هاي جديدالانتصاب برگزارگرديد

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ ۰۸:۲۴:۴۵        19       فاروج , مهم ,

نشست هم انديشي كميته نظارت وارزيابي پروژه مهرفاروج

نشست هم انديشي كميته نظارت وارزيابي پروژه مهرفاروج با هدف نظارت مستقيم برروندكلي پروژه مهر برگزارگرديد

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ۰۹:۴۳:۴۶        20       فاروج , مهم ,
مدير آموزش وپرورش فاروج:

حمايت از تولید کنندگان داخلی، زمينه سازتحقق شعار اقتصادمقاومتي ،توليدواشتغال است

مدير آموزش وپرورش فاروج درنشست هم انديشي همكاران حوزه كارپردازي گفت:خريد كالاهاي داخلي موجب حمايت از تولید کنندگان داخلی و زمينه سازتحقق شعار اقتصادمقاومتي ،توليدواشتغال خواهدشد

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ ۰۷:۱۵:۱۴        18       فاروج , مهم ,
مدير آموزش وپرورش فاروج:

تغيير وتحول لازمه هر سيستم است

مدير آموزش وپرورش فاروج در نشست هم انديشي كارگروه انتصابات مديران مدارس گفت: مهمترين نقش مدير مدرسه، همان نقش مدير بودن است

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ ۰۷:۲۲:۳۹        20       فاروج , مهم ,

برگزاري اولین جلسه کارگروه توجیه ،تبلیغ واطلاع رسانی پروژه مهرفاروج

معاون پرورشي وتربيت بدني فاروج در اولین جلسه کارگروه توجیه ،تبلیغ واطلاع رسانی پروژه مهر،،برضرورت پوشش خبری مناسب از ثبت نام دانش آموزي وساماندهي نيروي انساني تاکیدنمود

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ ۰۹:۱۵:۲۷        21       فاروج , مهم ,

طرح محسنين محورنشست مديران آموزش وپرورش وكميته امداد امام خميني (ره) فاروج

مدير آموزش وپرورش فاروج هدف از اجراي طرح محسنين را حمايت مادي ومعنوي خيرين از خانواده ها ودانش آموزان غير يتيم نيازمند بيان نمود

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ ۰۷:۵۲:۲۸        25       فاروج , مهم ,

اولين نشست هم انديشي كارگروه پروژه مهر فاروج برگزارگرديد

مدير آموزش وپرورش فاروج در اولين نشست هم انديشي كارگروه پروژه مهر، بر تشكيل كارگروه پروژه مهردرمدارس با همكاري انجمن اولياء وهمكاران آموزشگاه تاكيدنمود

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۰:۰۸:۵۶        35       فاروج , مهم ,

آغاز ماراتن کنکور سراسری درفاروج

مدير آموزش وپرورش فاروج از آغاز ماراتن کنکور سراسری با برگزاري رشته هاي رياضي وعلوم انساني درنوبت صبح خبرداد

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۱۱:۱۸:۳۵        30       فاروج , مهم ,
مدير آموزش وپرورش فاروج خبرداد:

اختصاص 800نفر روز جهت اجراي طرح هجرت3 درمدارس

مدير آموزش وپرورش فاروج در نشست هم انديشي كميته اجرايي طرح هجرت3 گفت: طرح هجرت3 زمينه ساز تقويت فرهنگ كارگروهي ومسئوليت پذيري است

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ۰۷:۲۰:۰۰        23       فاروج , مهم ,
مدير آموزش وپرورش شهرستان فاروج خبرداد:

شركت 400 دانش آموز فاروجي در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي

مدير آموزش وپرورش شهرستان فاروج از شركت 400دانش آموزدختر وپسر پايه ششم ونهم در آزمون ورودي مدارس نمونه دولتي خبرداد

ادامه مطلب...
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه