پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳:۲۲:۰۴        23       فاروج , مهم ,

برگزاري پنجمين جلسه ستادپروژه مهرفاروج

پنجمين جلسه ستادپروژه مهرفاروج با محوريت بازگشايي مدارس برگزارگرديد

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۱۳:۱۳:۱۵        13       فاروج , مهم ,
مدير آموزش وپرورش فاروج خبرداد:

اجراي طرح تدبير در 20 دبستان مستقل ابتدايي درسال تحصيلي آتي

مدير آموزش وپرورش فاروج در كارگاه ضمن خدمت طرح تدبيرگفت: اجراي اين طرح در راستاي سند تحول بنيادين و بهسازي مديريت آموزشي مي باشد

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ ۰۸:۰۵:۰۰        15       فاروج , مهم ,

تكريم ومعارفه كارشناس گزينش وتحقيقات فاروج

طي مراسمي با حضورعلي عاقل رئيس هسته گزينش استان ،از عزيزاله اسماعيلي مقدم تكريم وابوالفضل اسكندري بعنوان كارشناس جديد گزينش وتحقيقات معرفي گرديد

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۰۸:۵۹:۴۰        26       فاروج , مهم ,
رئيس شوراي آموزش وپرورش فاروج خبرداد:

استفاده ازاعتبارات شهرستاني جهت عمران وهوشمندسازي مدارس

رئيس شوراي آموزش وپرورش فاروج در پنجمين جلسه شوراي آموزش وپرورش گفت:دهياران بعنوان مديران محلي از ظرفيت خيرين ومعتمدين محلي جهت مساعدت هاي مالي به مدارس استفاده نمايند

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳:۴۵:۲۴        23       فاروج , مهم ,

برگزاري جلسه شوراي پشتيباني سوادآموزي فاروج

رئيس شوراي آموزش وپرورش در جلسه شوراي پشتيباني سوادآموز ي گفت:كليه ادارات در راستاي ريشه كني بيسوادي وآموزش مهارت هاي زندگي ملزم به همكاري با حوزه سوادآموزي اند

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳:۲۹:۵۶        27       فاروج , مهم ,
مدير آموزش وپرورش فاروج خبرداد:

برگزاري كارگاه ضمن خدمت ويژه كليه مديران مدارس

مدير آموزش وپرورش فاروج در كارگاه ضمن خدمت ويژه كليه مديران مدارس بر ضرورت مشاركت نمايندگان انجمن اولياء ومربيان جهت آغاز يك سال تحصيلي پرنشاط وشاداب تاكيدنمود

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۰۸:۱۰:۰۰        28       فاروج , مهم ,

حضورارزيابان استاني پروژه مهر درفاروج

حضورارزيابان استاني پروژه مهر درفاروج

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۰:۳۱:۴۳        64       فاروج , مهم ,

پايان سازماندهي همكاران پرورشي ومشاوره فاروج

مدير آموزش وپرورش فاروج ازپايان سازماندهي همكاران پرورشي ومشاوره خبرداد.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۰۷:۵۸:۴۴        22       فاروج , مهم ,
مدير آموزش وپرورش فاروج خبرداد:

انعقاد قراردادبرون سپاري فعاليت هاي سوادآموزي با بسيج سازندگي

مدير آموزش وپرورش فاروج در كارگروه واگذاري سوادآموزي گفت: علاوه بر بسيج سازندگي با كاركنان ادارات وفرهنگيان نيز بعنوان افرادحقيقي عقد قرار داد واگذاري بسته مي شود.

ادامه مطلب...
  ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۰۷:۴۰:۰۷        26       فاروج , مهم ,

برگزاري چهارمين جلسه پروژه مهر فاروج

مدير آموزش وپرورش فاروج در چهارمين جلسه پروژه مهر ازمانور حضور درسطح كليه مدارس شهرستان خبرداد

ادامه مطلب...
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه