پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
کدمطلب: 9mG2Htyc      تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ ۰۸:۴۵:۵۲      تعداد بازديد اين صفحه:  ۵۱۰

واکنش آموزش و پرورش به یک مطلب

در پى چاپ مطلب «سرگردانى والدین براى ثبت نام کلاس اولى ها»، اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالى با ارسال نمابرى به روزنامه خراسان شمالى، به این مطلب واکنش نشان داد. در نمابر ارسالى از سوى نقى هجرتى رئیس اداره اطلاع رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش خراسان شمالى آمده است:

پیرو درج مطلبى با عنوان «سرگردانى والدین براى ثبت نام کلاس اولى ها» در مورخه 9/ 3/ 96 ضمن قدردانى از تلاش هاى آن رسانه وزین در پوشش اخبار آموزش و پرورش ، موارد ذیل جهت تنویر افکار عمومى و رفع ابهام تقدیم حضور مى گردد.1- بخشنامه ثبت نام وزارتى به شماره 400/296500 و مورخه  96.02.27  به استان ها ابلاغ شده و اداره کل بلافاصله بعد از ابلاغ نسبت به تشکیل کارگروه استانى اقدام کرد و بخشنامه ثبت نام به شماره 791/6920/16 به مورخه 96.03.04 به شهرستانها و مناطق ارسال گردیده است.2- طبق بخشنامه وزارتى زمان ثبت نام دانش آموزان پایه اول در مدارس شاهد از اول خرداد مشخص شده که اولیا بایستى با مراجعه به سامانه سجا نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام نمایند و در این مورد هیچ گونه مشکلى ندارىم و نیازى به حضور اولیا در مدارس نیست  .3- لازم به ذکر است براى سایر مدارس نیز ثبت نام دانش آموزان از روز شنبه 6 خرداد مشخص شده که با توجه به آیین نامه اجرایی مدارس و کروکى محل سکونت نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام مى شود.4- قابل توضیح است که در بخشى از این خبر به نقل از اولیا اشاره شده که ثبت نام دانش آموزان از 11 اردىبهشت مورد پىگىرى قرار گىرد که طبق بخشنامه وزارتى آموزش و پرورش در هىچ سالى ثبت نام دانش آموزان پاىه اول را در اردىبهشت ماه انجام نداده است.5- مهم ترىن بخش اىن جوابىه اشاره دارد ، ثبت نام دانش آموزان پاىه اول در تمامى شهرستانهاى استان به جز بجنورد از 6 خرداد شروع شده است که در مورد شهرستان بجنورد( فقط مدارس شهرى ) بدلىل عدم اطمىنان از آماده بودن برخى از فضاهاىى که از طرىق اداره کل نوسازى باىستى در مهرماه 96 تحوىل آموزش و پرورش شود و همچنىن تعىىن تکلىف فضاهاى آموزشى که در زلزله اخىر دچار آسىب شده و قابل استفاده نبودند به 8 خرداد موکل شد البته اىن موضوع نىز از طرىق مصاحبه معاون آموزش ابتداىى اداره کل با صدا و سىماى استان به اطلاع اولىا محترم رسانىده شد و از 8 خرداد مدارس مى توانند نسبت به ثبت نام دانش آموزان اقدام نماىند.6- با توجه به اهمىت موضوع ثبت نام در مدارس به وىژه پاىه اول کارگروه ثبت نام دانش آموزان همه ساله در اداره کل با مسئولىت مستقىم اداره ارزىابى عملکرد و پاسخگوىى به شکاىات اداره کل و در شهرستانها نىز به همىن منوال تشکىل و تمامى مسائل مربوط به ثبت نام از طرىق اىن حوزه مورد پىگىرى و بررسى قرار مى گىرد و اولىاى محترم مى توانند هر گونه موضوع ىا مشکل را در خصوص ثبت نام از اىن حوزه دنبال نماىند.

موردی جهت نمایش و جود ندارد.
دیدگاه‌های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط آموزش و پرورش در سایت منتشر خواهد شد «پیام‌هایی که شامل تهمت یا افترا باشدمنتشر نخواهد شد» پیام‌هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد، منتشر نخواهد شد
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه